Mestscheiding en instrooiservice Bennie Essink
Voor informatie :

Bennie Essink
maandagsdijk 3, Barchem

Mobiel  06-11295583
Tel. 0573-441355
Geachte bezoeker
Vanaf 15 april 2014 beschik ik over een mobiele
mestscheidingsinstallatie met 6 separatoren .  Dit apparaat kan  80
tot 120 m3 rundveedrijfmest per uur verwerken en produceert
(afhankelijk van de samenstelling van de ingevoerde mest) 15 tot 25
% dikke fractie en de rest dunne fractie.
De dikke fractie is uitermate geschikt om in te strooien in
diepstrooiselboxen.
De dunne fractie die tot 60 meter weggepompt kan worden naar een
silo of andere put is zeer geschikt om grasland te bemesten. Doordat
het dunner is dan ongescheiden drijfmest wordt het sneller
opgenomen door de grond en geeft minder vervuiling van het gras.
Alle pompen en scheider worden aangedreven door elektromotoren
die van stroom worden voorzien door een op de machine geplaatst
diesel aggregaat, ik maak dus geen gebruik van uw elektriciteit.
Ook is een hogedrukspuit en een 600 liter schoonwatertank op de
machine gebouwd om alles na gebruik te reinigen en zo schoon bij de
volgende klant te verschijnen.
Achter het apparaat komt een aanhanger met daarop een minishovel
met een instrooibak (met een totaal gewicht van 1300kg) waarmee,
wanneer u dat wenst, dikke fractie in de boxen kan worden gebracht.
Omdat het niet mogelijk is om de scheiders van binnen schoon te
spuiten zal ik met de shovel en bak de eerste m3 dikke fractie die
uitgedraaid wordt opvangen en afvoeren naar de mestvaalt, dit om te
voorkomen dat mest van het ene bedrijf bij het andere bedrijf in de
boxen komt.
Het geheel wordt voortgetrokken door een trekker met voorlader met
een volumebak waarmee de dikke fractie verplaatst kan worden van
waar het uit de machine komt naar een plek waar u het op wil slaan
of inkuilen.
Tot slot is er nog de mogelijkheid om de scheiders af te sluiten en de
aanzuig pomp te gebruiken om mest over te pompen van de ene put
naar een silo of andere put (capaciteit  tot 150 m3 per uur).